Javna rasprava za izradu EMP-a

Za potrebe pripreme projekta All-in-one Fortified Plant Hydrogel, koji se sprovodi u saradnji sa Fondom za inovacionu delatnost, a u skladu sa procedurom Fonda za inovacionu delatnost, kompanija Eko futura doo organizuje Javnu raspravu za izradu Environment managment plan-a u prostorijama kompanije 29. Novembra 18b, Barajevo.

Javna rasprava će biti održana 12.08.2022 sa početkom u 08h.