• Vele Flex

Opis:

Stočni kvasac, vitamini B kompleksa

Sastav:

1g praška sadrži: stočnog kvasca 400 mg, mineralnog i biljnog nosača do 1000 mg. Velefeks sadrži minimalno proteina 20%, Vit. B1 6 mg/kg, Vit. B2 28 mg/kg, Vit. B6 8 mg/kg.

Pakovanje:

1kg

Primena:

Velefeks je namenjen mladim životinjama, životinjama sa visokom proizvodnošću, i priplodnim životinjama. Povećava opštu otpornost organizma u stresnim situacijama, poboljšava apetit, utiče na bolji prirast i povećanje proizvodnosti. Stočni kvasac sadrži lako svarljive proteine povoljnog aminokiselinskog sastava, faktore rasta, kao i vitamine B kompleksa.

Uputstvo za upotrebu:

Preparat se primenjuje tako što se sadržaj kese pomeša sa 50 kg hrane. U kompletne smeše za sve životinje dodaje se 1-2% velefeksa.