• Velevitamin AD3EC

Opis:

Vitaminski rastvor koji se daje vodi za piće, mleku ili kolostrumu 3-5 dana uzastopno ili 2 dana sedmično svake nedelje u mesecu.

Sastav:

1ml rastvora sadrži: retinol palmitat (vitamin A) 50000 i.j., holekalciferol (vitamin D3) 5000 i.j., tokoferol acetat (vitamin E) 30 mg, askorbinska kiselina (vitamin C) 100 mg.

Pakovanje:

20 ml, 1L

Primena:

Živina-pilići 100ml/2000 pilica, koke u pronošenju 100ml/1000 kokica, koke nosilje 100ml/800 koka nosilja, goveda i konji 20 ml, telad i ždrebad 10 ml, svinje i ovce 2-4 ml. Primena peroralno.

Uputstvo za upotrebu:

Preparat je napravljen da predstavlja optimalnu kombinaciju hidro i liposolubilnih vitamina u rastvoru, utiče na održavanje normalne strukture i funkcije epitela, sprečava oksidaciju i produžava biološki poluživot poluzasićenih masnih kiselina, obezbeđuje stabilnost membrana, stimuliše rast, reprodukciju i embrionalni razvoj. Preporučuje se u preventivne svrhe kod stresnih stanja.