• Velevitamin AD3E

Opis:

Vitaminski prašak, koji se primenjuje jednokratno kod opšteg zdravstvenog stanja i može se ponavljati na svaka 2-3 meseca, a ukoliko se vitamini daju kao potporna terapija, aplikacija se može ponavljati u nedeljnim intervalima do potpunog ozdravljenja. Gravidnim životinjama se mogu davati dvostruke doze.

Sastav:

1g praška sadrži: retinol palmitat (vitamin A) 50000 i.j., holekalciferol (vitamin D3) 25000 i.j., tokoferol acetat (vitamin E) 20 mg, rastvorljivi nosač do 1g.

Pakovanje:

20 g

Primena:

Doze za: goveda i konje 10-20 g, telad, ovce, koze, svinje 5-10 g, jagnjad, jarad 3-5 g, prasad 1-2 g, pas, mačka 0,5-2 g, živina: 100 pilića 10-20 g, 100 koka nosilja 30 g. Preparat se primenjuje peroralno pomešan sa hranom ili vodom. Rastvore vitamina davati sveže, pripremljene onog dana kada se primenjuje i to u količini vode koja zadovoljava polovinu dnevne potrebe vode.

Uputstvo za upotrebu:

Vitamin A povoljno utiče na rast kostiju kod mladih životinja, održavanje graviditeta, poboljšanje reprodukcije, štiti epitel sluzokože. Vitamin D reguliše metabolizam kalcijuma i fosfora. Vitamin E pojačava otpornost organizma. Primenjuje se kod mladih životinja, u toku graviditeta i naročito tokom zime i u rano proleće.