• Velevitol

Opis:

Preparat je namenjen kod stresnih situacija, transporta, vakcinacije kao potpora pri tretmanu bolesti. Uzrokuje poboljšan rast i razvoj mladih životinja. Kod nosilja obezbeđuje adekvatan bilans vitamina. U slučaju hipovitaminoza dovodi do normalizacije stanja.

Sastav:

1g praška sadrži: retinol acetat (vitamin A) 7000i.j.; holekalciferola (vitamin D3) 1700i.j.; tokoferol acetata (vitamin E) 2mg; riboflavin(vit.B2) 1mg ; piridoksin(vit B6) 2mg; folna kiselina(vit. B9) 0.2 mg; cijanokobalamin (vitB12) 6µg; menadion(vit.K3) 4mg; askorbinska kiselina (vit C) 10mg; kalijum acetat 150mg.BHT 900µg; silicijum oksid(koloidni) 1 mg; dekstroza anhidrovana do 1 g.

Pakovanje:

20g

Primena:

Živina – 20 g praška na 20-40 litara vode za piće 7 dana uzastopno. Peroralna upotreba. Način primene: Primenjuje se p.o. i to 20g na 40 litara vode, 7 dana uzastopno, a po potrebi i duže. Potrebno je svaki dan pripremati sveži rastvor vode za piće. Kod prasadi – 1 gr praška na 20kg telesne mase tokom 5 dana.