• Đubrivo Potato

Opis:

Agro đubrivo za krompir je granularno jedinjenje đubriva sa dodatkom magnezijuma sa većim sadržajem skroba. Idealan je za đubrenje zemljišta pre prolećne setve krompira. Zbog uravnoteženog sadržaja esencijalnih hranljivih materija i vikokom sadržaju kalijuma, đubrivo doprinosi bogat prinos bolje sazrevanje krtole, produžuje vek trajanja i povećava otpornost od truljenja.

Sastav:

Azot - fosfor - kalijum u odnosu 6:20:12. Hemijske i fizičke osobine: azot ( N ) 6%, karbid azot NH2-N 3%, amonijski azot NO3-N 3%, vodorastvorljivi fosfor pentoksid P2O5 20%, vodorastvorljivi kalijum - oksid K2O 12%, sumpor - trioksid SO3 8%, vodorastvorljivi magnezijum ( MgO ) 3%.

Pakovanje:

5kg

Primena:

Preporučena doza đubriva ( 800 gr na 10 m2 ) pre prolećne setve, ako to nije učinjeno u jesen povećati dozu na 1 kg đubriva na 10 m2. Đubrivo se koristi u martu, aprilu ili maju.