• Bela detelina Merlin

Opis:

Bela detelina je korisna iz brojnih razloga: medonosna je biljka, cvet vole pčele, izuzetno je značajna krmna biljka plus i za ljudsku ishranu (salate), u korenju bele deteline azotofiksatori vezuju azot iz vazduha i prirodno obogaćuju zemljište-kao medjukultura u voćnjacima, redovnim košenjem suzbijaju gotovo sve korove, niskog je rasta tako da sve veću primenu nalazi kao kultura na slabo održavanim zemljištima – jalovinama, ispod elektropostrojenja, fabričkim krugovima, saobraćajnicama…

Pakovanje:

50g

Primena:

Setvena norma: 12-15 kg/ha 120-150 grama na 100 m2