• Limasan

Opis:

Koristi za suzbijanje svih vrsta puževa u baštama, rasadnicima, povrtnjacima, staklenicima, plastenicima.

Pakovanje:

250g

Primena:

Na ugrožena mesta stavljati male gomilice LIMASAN-a, u količini od 3g/m2, tj. 3kg/ha. Najbolje vreme tretiranja je u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kada puževi izlaze iz skloništa ili pred kišu. Nakon velikih kiša preparat treba zanoviti. Može se koristiti više puta u toku godine, sa intervalom između tretiranja od 14 dana. CILJANI ORGANIZMI: vinogradski puž (Helix pomatia), veliki puž golać (Arion lusitanicus), mali crni golać (Deroceras agreste)

Aktivna supstanca:

0,4 % gvožđe pirofosfat hidrat (CAS br. 10058-44-3)

SDS