• Veletox garden

Opis:

Prašak namenjen za suzbijanje biljnih vaši, grinja, gusenica, mrava i drugih gmižućih insekata na biljkama i njihovoj okolini.

Pakovanje:

100g

Aktivna supstanca:

permetrin cis:trans 25:75 1 %.

Uputstvo za upotrebu:

Ravnomerno posuti prašak na mestima na kojima se insekti pojavljuju. Za potpuno suzbijanje insekata sačekati 48-72 h. Nakon toga prostor koji može biti dostupan deci očistiti usisivačem. Nisu potebne mere zaštite kod jednokratne primene, a kod učestalih primena nositi zaštitnu opremu. 5-7 gr po 1 kvadratnom metru.