• Repelin stik - protiv komaraca

Opis:

Preparat na bazi dietiltoluamida i permetrina. DEET svojim mirisom odbija komarce, a permetrin ima kontaktno, neurotoksično delovanje na insekte.

Pakovanje:

50ml

Primena:

REPELIN stik se direktno razmazuje po koži koja je izložena ubodu komaraca. Izbegavati nanošenje preparata na lice. Preparat treba naneti u tankom sloju, ravnomerno na kožu. REPELIN stik se može ponovo primeniti 4-5 sati nakon predhodnog nanošenja. CILJANI ORGANIZMI: komarci (Culex, Aedes) i krpelji (Ixodes)

Aktivna supstanca:

15% N,N-dietil-m-toluamid (DEET) (CAS br. 134-62-3)

SDS