• Hlorne tablete

Opis:

Jedna tableta je dovoljna za 7 dana. Dezinfekcija vode u bazenima i banjama. Štiti kupače od zaraznih bolesti. Hlor tableta 200gr OSOBINE: HLOR TABLETE 200gr su bele boje izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja, sa blagim mirisom hlora. Sadrži stabilizovani hlor koje se lagano rastvara u vodi. Jedna tableta se rastvara i štiti vodu u bazenu od 7-9 dana. Laganim rastvaranjem se oslobađa hlor i vrši oksidaciju vode, ubija viruse i bakterije koji se nalaze u vodi. Može se upotrebljavati u zatvorenim i otvorenim /spoljnim/ bazenima gde ima uticaja sunčeve svetlosti. VAŽNO UPOZORENJE: Osnovni preduslov za uspešnu dezinfekciju vode je da pH vode mora biti između 7,2 -7.6. Ako je pH vode ispod 7,0 potrebno ga je podići upotrebom pH-plus granulata. Ako je pH vode iznad 7,8 potrebno ga je spustiti upotrebom pH-minus granulata. Nivo slobodnog hlora u vodi mora biti između 0,3-1,5 mg/lit, a kod hidromasažnih i bazena sa vodenim efektima nivo slobodnog hlora treba da se kreće od 0,6-2,0 mg/lit. U PREPORUČENIM DOZAMA HLOR TABLETE 200gr NISU TOKSIČANE I NE DELUJU NA KOŽU.

Sastav:

Trihloroisocijanurat kiselina (990 gr/kg) CAS: 87-90-1.

Pakovanje:

1000g (5 TABLETA po 200g)

Uputstvo za upotrebu:

Podesimo pH vode u bazenu između 7,2-7,6. Priprema - U plastičnu šupljikavu posudu (slimer) ili direktno u bazen stavimo 1 tabletu od 200 grama na 30m³ vode ako temperatura vode ne prelazi 25 stepeni u bazenu. Ako je voda u bazenu preko 25 stepeni staviti 2 tablete od 200grama. Tableta se polagano rastvara od 7 do 9 dana koliko je vaš bazen zaštićen od bakterija i virusa. Proveravati koncentraciju hlora u bazenu minimalno 2 puta nedeljno i održavati ga u granicama od 0,3-0,6 mg/lit. 1 HLOR TABLETA 200 dovoljna je za 30 m³ vode temperature do 25 stepeni za 7-9 dana. Germicidni efekat HLORNI TABLETA 200 ispitan je u zavodu za preventivnu medicinu VMA. Kod stavljanja tableta u skimer i vodu potrebno je staviti zaštitne rukavice i naočere.U slučaju nepažnje postupiti po upustvu. HLOR TABLETE 200 zbog hemijskog sastava spada u III grupu otrova.