• Sumpor prah

Opis:

Prah svetlo žute boje, mirisa karakterističnog za sumpor. Na običnoj temperaturi sumpor je slabo aktivan. Sumpor-dioksid nastaje spaljivanjem sumpora u vazduhu. On je bezbojan gas, zagušljivog mirisa. Teži je od vazduha. Primena sumpor-dioksida: koristi se za izbeljivanje vune i drvene mase pri proizvodnji papira (sumpor-dioksid u obliku rastvora ili u vlažnom okruženju deluje kao izbeljivač, izbeljuje redukujući sastojke koji se u njima nalaze); koristi se i za proizvodnji bezalkoholnih pića, džemova i za sušenje voća, jer zaustavlja razvoj bakterija i gljivica; koristi se sulfitiranje mošta i vina (sumporni-dioksid u moštu i vinu deluje reduktivno, dakle održava stanje koje je suprotno oksidativnom, za mnoge bakterije je antiseptik, koči razmnožavnje kvasaca, i to naročito “divljih”); koristi se u dezinfekciji buradi i podruma (pali se elementarni sumpor u prahu i to u količini od 30g na svaki metar kubni prostora). Koristi se kod poboljšanja pH vrednosti zemljišta.