• B-ubice

Opis:

Insekticid za opštu upotrebu, koristi se za suzbijanje buba švaba i buba rusa u domaćinstvima i javnim objektima.

Pakovanje:

1x10plt., 4x24

Primena:

Meke pelete se blagim pritiskom zalepe za podlogu i na taj način se mamci fiksiraju sa mesta gde se buba švabe najčešće kreću. Broj B-UBICE mekih peleta koje treba postaviti, zavisi od infestacije insekata. Pri malim brojnostima, ili kao predostrožnost, treba zalepiti, 1-2pel/10m2. Ako se štetni insekti sporadično javljaju preko dana, treba postaviti, 2-4pel/10m2, i ako se insekti sreću tokom celog dana i noći, treba postaviti 6-10pel/10m2. Odrasle insekte uništava u roku od 5-7 dana, a jedinke koje se izlegu iz položenih jaja, u narednih 5 dana. Postavljane B-UBICE meke pelete treba zameniti nakon 3 meseca. CILJANI ORGANIZMI: Smeđe (Periplaneta sp.) i crvene bubašvabe (Blatta sp.)

Aktivna supstanca:

1,5% imidakloprida

SDS