• Transparentna kutija manja

Opis:

Kod ovog modela deratizacione kutije, na unutrašnjoj strani poklopca se nalazi šiljak, koji služi da se postavljenji čvrsti mamac ili meki mamac fiksira prilikom zatvaranja kutije. Postavljanjem ove deratizacione kutije unutar objekata se omogućuje krajnjem korisniku da u svom objektu bezbedno sprovodi deratizaciju za razliku od tradicionalnih metoda deratizacije postavljanjem rasutog preparata na kartonske tacne. Fiksiranjem preparata prilikom zatvaranja deratizacione kutije postiže se krajnja bezbednost korisnika, dok mišolikim glodarima ulaz u kutiju predstavlja primamljivo mesto za skrivanje, čime su postignuti svi zahtevi prilikom konstruisanja ovog modela deratizacione kutije.