• Velika kutija za deratizaciju

Opis:

Namenjene su za višekratno izlaganje preparata i obezbeđuju mesto za izlaganje istih u naredne 2-3 godine.

Primena:

Na bočnim stranama kutije nalaze se otvori čiji prečnik omogućava nesmetan ulazak i izlazak glodara. Nakon smeštaja rodenticida, deratizacionog lepila ili mišolovke, kutija se izlaže na mestima kretanja glodara. Kontrola izloženog preparata i dodavanje novih količina, po potrebi se obavlja svakih mesec dana. Kutije za izlaganje mamaka najveću primenu imaju u prehrambenoj industriji, proizvodnim pogonima, turističko-ugostiteljskim objektima, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, domaćinstvima i sl. Prednost: otporna na sve vremenske uslove, veoma sigurna, pokretna sa metalnim štapićem za biocidni proizvod