• Ekocid 5 za dezinfekciju bez mirisa

Opis:

Dezinficijens za profesionalnu i opštu upotrebu i koristi se za dezinfekciju površina, predmeta i opreme koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude ili životinje u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima.

Pakovanje:

1L, 5L

Primena:

EKOCID 5 bez mirisa je površinsko aktivni dezinficijens na bazi dimetilbenzil amonijum hlorida koji izaziva denaturaciju proteina u ćelijskom omotaču mikroorganizama. U ambijetalnim uslovima (t=21⁰EKOCID 5 bez mirisa uništava sve vegetativne oblike ispitivanih sojeva mikroorganizama nakon 5 minuta. U istim uslovima EKOCID 5 bez mirisa uništava sve blastospore Candida albicans nakon 5 minuta. EKOCID 5 bez mirisa se primenjuje tako da se tečnost razblaži sa određenom količinom vode u ambijentalnim uslovima (21°C). Rastvor se dobro izmeša i zatim se radnim rastvorom vrši dezinfekcija: potapanjem, pranjem ili prskanjem predmeta i površina. Prskanje predmeta i površina se vrši ručnom prskalicom, a pranje krpom. Pre dezinfekcije je potrebno detaljnije čišćenje i pranje površina koje se tretiraju. Priprema radnog rastvora: Za dezinfekciju u domaćinstvu potrebno je pripremiti rastvor koji sadrži 1 deo EKOCID 5 bez mirisa i 20 delova vode. Za dezinfekciju u jako zaprljanim javnim objektima i bolnicama, koristi se radni rastvor koji sadrži 1 deo EKOCID 5 bez mirisa i 3 dela vode. Za dezinfekciju u industrijskim objektima koristi se radni rastvor koji sadrži 1 deo EKOCID 5 bez mirisa 5 i 8 delova vode. Količina radnog rastvora zavisi od površine prostora koji se dezinfikuje. Proizvod se primenjuje na suvim površinama, prema potrebi. CILJANI ORGANIZMI: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium, Proteus hauseri, Candida albicans...

Aktivna supstanca:

5 % Alkil (C12-18) dimetilbenzil amonijum hlorid (ADBAC (C12-18) (CAS br. 68391-01-5)

SDS

Uputstvo