• Hexsan dezinficijens za ruke i kožu bez mirisa

Opis:

Dezinficijens za opštu upotrebu koji se koristi za održavanje lične higijene ljudi

Pakovanje:

100ml

Primena:

HEXSAN – dezinficijens za zdravu kožu, koristi se tako što se tečnost iz boce sa mehaničkom pumpicom ravnomerno naprska i utrlja na suvu kožu. Preparat ne treba ispirati nakon aplikacije. Potrebna doza je 2 potiska (1 potisak = 0,1 g) za površinu kože od 50cm2. Preparat koristiti prema potrebi. CILJANI ORGANIZMI: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium, Proteus hauseri, Candida albicans...

Aktivna supstanca:

0,2 % heksahlorheksidin diglukonat (CAS br. 18472-51-0)

SDS