• Pinceta za vadjenje krpelja

Opis:

Plastična klješta za uklanjanje krpelja.

Uputstvo za upotrebu:

Pritisnite oprugu da biste otvorili hvataljke pincete. Odmaknite krzno oko krpelja. Zatim hvatajte krpelja hvataljkama što je moguće bliže koži. Izvucite krpelja pažljivo, ali bez oklevanja i što je moguće ravno gore. Područje ugriza treba dezinfikovati tokom čitavog perioda. Ako ne možete u potpunosti ukloniti krpelja, obratite se veterinaru.