• Stočna kreda

Opis:

Mineralna materija bele boje, praškaste strukture

Sastav:

Kalcijum ( Ca ) najmanje 36% Magnezijum ( Mg ) najviše 1% Strane primese najviše 1%

Pakovanje:

5kg

Primena:

Dodaje se u potpune smeše za zadovoljavanje potrebe mineralnog kalcijuma kod svih vrsta i kategorija domaćih životinja.