• Alga Stop MCom Bradophen H

Opis:

Savremeno sredstvo za dezinfekciju i sprečavanje stvaranja algi u bazenima za kupanje. Može se mešati sa svim jedinjenjima hlora koja se koriste za bazen. Pogodan je kao 1% rastvor za čišćenje i dezinfekciju kabina za svlačenje, rešetki za noge, kao i svih ostalih površina.

Sastav:

Baktericid-fungicid-algacid 9.9% kvaternerrna amonijum jedinjenja: Benzyl-C12-C16 alkildimetil,hlorid.

Pakovanje:

1L

Primena:

Blago penušavo sredstvo bez hlora, ukusa i mirisa, na bazi kvaternernih amonijum jedinjenja koji sprečavaju rast i razvoj algi. Našao je veliku primenu u dezinfekciji vode u bazenima za kupanje kao i u industriji kod otvorenih i zatvorenih sistema za hlađenje. U bazenima je i pored upotrebe dezinficijensa i filtera moguće stvaranje algi pa voda postaje zamućena, a nekad se oseća i neugodan miris. Za prevenciju i uništenje već razvijenih algi najefikasnije su kvaternerna amonijum jedinjenja koja ne sadrže hlor i biorazgradivi su. Najbolji metod dezinfekcije u prevenciji stvaranja algi je kad se održava 1-3mg/l hlora. Ako se nivo hlora smanji dovoljno je 12 sati da bazen preplave zelene alge. Stvaranje algi se sprečava dodavanjem veće količine hlora do nivoa od 3mg/l. Glavna funkcija sredstava za sprečavanje stvaranja algi čak i u vodi koja nema hlora je uništavanje algi.

Uputstvo za upotrebu:

Pre punjenja bazena napraviti rastvor od 200ml Bradophena H u 10 litara vode pa sa tim rastvorom prebrisati dno bazena i zidove pa zatim napuniti bazen vodom. Posle 48 sati dodati 100ml Bradophen H na 5m3 vode. Posle 7 dana dodaje se od 50 do 100ml Bradophena H na 5m3 vode, nedeljno.