• Hlorni granulat NDI T-Granulat

Opis:

Natrijumdihloroizocijanuratdihidrat T-granulat je biocidno sredstvo za dezinfekciju vode u otvorenim i zatvorenim bazenima i vode za piće u cisternama i bunarina, preparat namenjen brzoj dezinfekciji vode u bazenima za plivanje. pH je neutralan, rastvara se voma brzo bez taloga pa se primenjuje u vodama različitog kvaliteta.

Sastav:

100% Natrijumdihloroizocijanuratdihidrat min 56% aktivnog hlora

Pakovanje:

500g

Uputstvo za upotrebu:

U plastičnu posudu sipati toplu vodu i rastvoriti granulat. Pripremljeni rastvor sipati na razna mesta po bazenu. Šok terapiju vršiti obično uveče kad nema kupača. Nakon šok hlora tretmana potrebno je održavati optimalan kvalitet vode sa 10-20g T-granulata na 10m3 vode svakodnevno. Osnovni preduslov je da pH vode u bazenu bude od 7,2 - 7,6. Kupanje početi sutradan kad se merenjem ustanovi da je nivo hlora ispod 2mg/l.